Pædagogik som viden

Bogomtale

PÆDAGOGIK SOM VIDEN OG HANDLING

Redigeret af Søren K. Lauridsen og Frede Nielsen Carstens

Forlag: Akademisk Forlag. 350 sider. 2014

 

Sigtet med bogen er at give et solidt samfundsrelateret og teoretisk fundament for at forstå pædagogikken i en kompetencestyret pædagoguddannelse og i pædagogisk arbejde i praksis. Med afsæt i den kritiske pædagogik præsenterer bogens 9 forfattere en række uomgængelige aspekter af den pædagogiske grundfaglighed:

 

 

pædagogiske teorier, paradigmer og dannelsesidealer i historisk perspektiv, filosofi og etik, krop og rum, digitale udfordringer, sundhed, miljø og natur, interkulturelle og globale perspektiver samt politiske og organisatoriske rammer.

 

Bogen bidrager med sin samfundskritiske nerve til at kvalificere de pædagogiske handlinger i praksis og til udvikling af en refleksionskompetence i forhold til udvikling af pædagogisk praksis.

 

Pædagogik som viden og handling henvender sig primært til studerende på pædagoguddannelsen, men også til andre pædagogiske professionsuddannelser, diplomuddannelser og pædagogiske studieområder ved universiteterne.

 

Bogen er skrevet af forskere og undervisere, der her sætter hver deres specifikke faglighed i relation til kritisk pædagogik: Søren K. Lauridsen, Frede Nielsen Carstens, Merete Wiberg, Kim Rasmussen, Karen Wistoft, Morten Ejrnæs, Lotte Nyboe, Kirsten Elisa Petersen, Niels Rosendal Jensen.

Søren K. Lauridsen

 

Rektor emeritus, forfatter

 

* * * * * * *